PZW KOŁO MIEJSKO-GMINNE NR 9 W BŁONIU ZARZĄD


PREZES
CEZARY WIECZOREK

VICE PREZES
BOGDAN RECIELSKI

SKARBNIK
STANISŁAW WIECZOREK

SEKRETARZ
STANISŁAW CHAMCZYK

GOSPODARZ
ANDRZEJ KOWALCZYK

CZŁONEK
TADEUSZ KOWALSKI

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

DARIUSZ JASIŃSKI

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY TOMASZ KRUCIŃSKI
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO PIOTR KRZYŻAK
SEKRETARZ PIOTR BARTCZAK
CZŁONEK MICHAŁ KIERZKOWSKI
CZŁONEK TADEUSZ KOWALSKI

SĄD KOLEŻEŃSKI

PRZEWODNICZĄCY ANDRZEJ STRADOWSKI
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO PIOTR KRUPIŃSKI
SEKRETARZ WOJCIECH SIEMIĄTKOWSKI
CZŁONEK WŁADYSŁAW JASIŃSKI
CZŁONEK PAWEŁ SOBOLEWSKI