Zarybianie Glinianek i rzeki Utraty.

W dniu 1 maja członkowie Koła w Błoniu brali udział w zarybianiu narybkiem letnim szczupaka Glinianek, oraz rzeki Utraty.

Ryby w bardzo dobrej kondycji zostały wpuszczone do wód, które są pod opieką Naszego Koła w Błoniu.


Na ryby od 20.04.2020r.

W związku z ogłoszonym w dniu 16 kwietnia 2020 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zamieszczamy informacje uzyskane z Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Departament Rybołówstwa uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 658 z późn. zm.) zakaz przemieszczania się osób przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje do 19 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów tego konkretnego zakazu Rząd nie zamierza przedłużać, co oznacza, że z dniem 20 kwietnia 2020 r. obostrzenia w tym względzie nie będą obowiązywały, tym samym wędkarze będą mieli możliwość prowadzenia połowów amatorskich zarówno na łowiskach stawowych, jak i w obwodach rybackich (gł. jeziorach, rzekach i zbiornikach zaporowych).

Pamiętać jednak trzeba o pozostałych środkach bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone i będą obowiązywać w przestrzeni publicznej, takich jak zasłanianie nosa i ust (np. maseczkami), czy zachowanie dystansu od innych osób (min. 2 m).

Należy również pamiętać o obowiązujących przepisach ochronnych i innych uwarunkowaniach wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 j.t.) i jej przepisów wykonawczych. Należy między innymi mieć na uwadze, że amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu (kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego), a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie.

Wystąpienia Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, oraz Prezesa Rady Ministrów, przypomniały o wędkarzach z Mazowsza i całej społeczności wędkarskiej zrzeszonej w PZW.Komunikat e-składki

Zgodnie z zaleceniem Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego wprowadzamy z dniem 23.03.2020 r. możliwość elektronicznego opłacenia składki członkowskiej rocznej - (bez ulg) i składki rocznej na ochrone i zagospodarowanie wód Okręgu Mazowieckiego PZW - (bez ulg).

Obecnie z przyczyn technicznych nie ma możliwości opłacenia składek ulgowych przez platformę e-składki. Każdy kto chce zostać członkiem naszego koła, prosimy w oknie

„ wybierz macierzyste koło”,   wybrać  Koło PZW nr 9 Błonie.

Uwaga!!!

Składki nad wodą są ważne z Kartą wędkarską PZW , wydrukowanym zezwoleniem (zakładka w systemie moje zakupy) oraz wypełnionym rejestrem.


< Poprzednia strona Następna strona >


Odwiedziło nas gości.