Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła Wędkarskiego w Błoniu

W dniu 19 stycznia 2020 roku o godzinie 9:45 w pierwszym terminie i o godzinie 10:00 w drugim terminie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła  PZW nr. 9 w Błoniu. Walne Zgromadzenie otworzył i przywitał wszystkich uczestników zebrania oraz gości Prezes Koła w Błoniu kol. Cezary Wieczorek. W Zgromadzeniu brało udział 43 osoby na 1027 członków Koła, z ramienia Zarządu Okręgu w Zgromadzeniu uczestniczył kol. Bogdan Milewski. Władze miejskie reprezentował  zastępca burmistrza Marek Książek, który poprowadził zebranie jako jego przewodniczący. Do prezydium zebrania zaproszono kol. Bogdana Recielskiego wiceprezesa Koła nr9 w Błoniu oraz wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie.

Po przyjęciu porządku obrad i wyborach komisji, nastąpiły sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Sprawozdania zostały przyjęte przez uczestników zebrania, oraz po krótkiej dyskusji zatwierdzono plan pracy Koła na 2020r.

Podczas zebrania wręczono pamiątkowe medale i nagrody. Za pracę na rzecz Koła brązową odznakę otrzymał kol. Jacek Kwak.  Wręczono także nagrodę za cykl zawodów spławikowych rozegranych u nas w Błoniu (GPX Koła) koledze Pawłowi Sobolewskiemu, który zwyciężył roczną klasyfikację. Wyróżnienie za pracę na rzecz Koła otrzymał kol. Jacek Kwak.

Podczas dyskusji poruszono bardzo ważną sprawę nie tylko dla nas wędkarzy, mianowicie bardzo niski poziom wód w naszych gliniankach. Obecnie poziom lustra wody na flagowej wodzie koła obniżył się o ponad 1 metr! Jeżeli sytuacja z wodami gruntowymi nie poprawi się w bieżącym roku , to będziemy mieli ogromny problem z przyduchą letnią i zakwitami sinicy.

Życzę wszystkim powodzenia i sukcesów w nadchodzącym roku, który dla nas jest wyjątkowy, będziemy organizatorami Mistrzostw Świata Juniorów w Wędkarstwie Rzutowym.


< Nowszy wpis Starszy wpis >


Odwiedziło nas gości.