Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła Wędkarskiego w Błoniu

W dniu 19 stycznia 2020 roku o godzinie 9:45 w pierwszym terminie i o godzinie 10:00 w drugim terminie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła  PZW nr. 9 w Błoniu. Walne Zgromadzenie otworzył i przywitał wszystkich uczestników zebrania oraz gości Prezes Koła w Błoniu kol. Cezary Wieczorek. W Zgromadzeniu brało udział 43 osoby na 1027 członków Koła, z ramienia Zarządu Okręgu w Zgromadzeniu uczestniczył kol. Bogdan Milewski. Władze miejskie reprezentował  zastępca burmistrza Marek Książek, który poprowadził zebranie jako jego przewodniczący. Do prezydium zebrania zaproszono kol. Bogdana Recielskiego wiceprezesa Koła nr9 w Błoniu oraz wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie.

Po przyjęciu porządku obrad i wyborach komisji, nastąpiły sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Sprawozdania zostały przyjęte przez uczestników zebrania, oraz po krótkiej dyskusji zatwierdzono plan pracy Koła na 2020r.

Podczas zebrania wręczono pamiątkowe medale i nagrody. Za pracę na rzecz Koła brązową odznakę otrzymał kol. Jacek Kwak.  Wręczono także nagrodę za cykl zawodów spławikowych rozegranych u nas w Błoniu (GPX Koła) koledze Pawłowi Sobolewskiemu, który zwyciężył roczną klasyfikację. Wyróżnienie za pracę na rzecz Koła otrzymał kol. Jacek Kwak.

Podczas dyskusji poruszono bardzo ważną sprawę nie tylko dla nas wędkarzy, mianowicie bardzo niski poziom wód w naszych gliniankach. Obecnie poziom lustra wody na flagowej wodzie koła obniżył się o ponad 1 metr! Jeżeli sytuacja z wodami gruntowymi nie poprawi się w bieżącym roku , to będziemy mieli ogromny problem z przyduchą letnią i zakwitami sinicy.

Życzę wszystkim powodzenia i sukcesów w nadchodzącym roku, który dla nas jest wyjątkowy, będziemy organizatorami Mistrzostw Świata Juniorów w Wędkarstwie Rzutowym.

Czytaj całość


Pełny rozmiar


Ogłoszenie - Znaki

SKARBNIK KOŁA NR 9 PRZYJMUJE WE WTORKI I CZWARTKI

W GODZ. 17 – 19 W SIEDZIBIE KOŁA: BŁONIE UL. LESZNOWSKA 15A,  HALA SPORTOWA im. Z. KARLICKIEGO W ŚWIETLICY NR 2 NAD SIŁOWNIĄ (WEJĆIE DRUGIE)  

DLA WYGODY WĘDKARZY SKŁADKI MOŻNA DODATKOWO OPŁACAĆ W SKLEPIE WĘDKARSKIM „SZUWAREK” UL. SIENKIEWICZA 5 W BŁONIU. ZAPRASZAMY PO ZNAKI I ZEZWOLENIA NA 2020 ROK!!!


KONGRES ICSF - WIEDEŃ 2019

W dniach 15 - 17 listopada br. w Wiedniu / Austria odbył się Kongres Sprawozdawczo Wyborczy Federacji  ICSF w którym uczestniczyli przedstawiciele PZW: Zbigniew Mośko ZG PZW, Dionizy Mikołajczyk PZW Poznań i Cezary Wieczorek z Okręgu Mazowieckiego PZW.

W związku z tym, że kadencja Zarządu ICSF dobiegła końca to  musiało nastąpić podsumowanie działalności, osiągnięć organizacyjnych i sportowych w latach 2015 - 2019.

Sprawozdanie, w imieniu Zarządu,  przedstawił  Prezydent ICSF Pan Kurt Klamet.

Uczestnictwo w Kongresie było okazją do odbycia wielu spotkań i rozmów na temat rozwoju tej dyscypliny sportu, wytyczenia nowych kierunków działania oraz do nawiązywania nowych znajomości i kontaktów.

W drugim dniu, zgodnie z harmonogramem, Kongres rozpatrzył aplikacje dotyczące organizacji najważniejszych zawodów w latach 2020-2021, które zostały przesłane od Narodowych Federacji m.in. z Polski od Okręgu Mazowieckiego PZW, który przygotował bardzo ładną wideo prezentację miejsca przyprowadzenia zawodów oraz zakwaterowania. Prezentacja została uzupełniona wystąpieniem Kol. Cezarego Wieczorka, które zostało nagrodzone brawami. W tej sprawie,  głos zabrał również Kol. Zbigniew Mośko popierając wniosek.  Na ręce Prezydenta ICSF Kurta Klameta, kol. Cezary Wieczorek złożył listy intencyjne od Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jana Żychlińskiego, oraz od Burmistrza Błonia Zenona Reszki, którzy zapewnili w nich o wsparciu w organizacji Mistrzostw Świata Juniorów.

Kongres, oceniając wszystkie aplikacje,  dokonał wyboru organizatorów na 2020r w tym organizatora Mistrzostw Świata Juniorów 2020, a po przedstawieniu naszej prezentacji i wielu wcześniej odbytych rozmów, liczyliśmy na pozytywną decyzję Kongresu (prezentacja jest zamieszczona na oficjalnej stronie ICSF). Decyzją Kongresu, Polska otrzymała prawo do organizacji Mistrzostw Świata Juniorów - Błonie 2020 - taka jest oficjalna nazwa zawodów, a bezpośrednim organizatorem jest Okręg Mazowiecki PZW. Mistrzostwa zaplanowano w dniach 16-19 lipca 2020r , areną zmagań będzie Stadion Miejski w Błoniu  im. Józefa Piłsudskiego.   

Przed nami okres wzmożonej pracy w przygotowaniach do organizacji Mistrzostw Świata Juniorów - Błonie 2020.  


Następna strona >


Odwiedziło nas gości.