OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

Koło nr 9 w Błoniu

ZAWIADOMIENIE

w dniu 29.11.2022 r. o godz.17.00 (w pierwszym terminie), o godz.17.15 (w drugim terminie)

w Centrum Kultury w Błoniu,  ul. Jana Pawła II 1b

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium Walnego Zgromadzenia.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia - na podstawie projektów opracowanych przez Zarząd Koła

 3. Wybór Komisji: Mandatowej oraz  Uchwał i Wniosków.

 4. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień

 5. Protokół Komisji Mandatowej – Komisja stwierdza ważność Walnego Zgromadzenia.

 6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 7. Przedstawienie  sprawozdania z działalności Zarządu Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Koła za okres od 30 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 r.

 9. Przedstawienie  sprawozdania finansowego za 2021 r.

 10. Przedstawienie  sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2022 r do 30 września 2022 r.

 11. Przedstawienie sprawozdania  z działaności Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rzecznika Dyscyplinarnego Koła - za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

 12. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Koła  w 2021 r.

 13. Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2023.

 14. Przedstawienie i omówienie projektu preliminarza budżetowego Koła na rok 2023. 

 15. Dyskusja.

 16. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, finansowych, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz  Rzecznika Dyscyplinarnego Koła 

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązywanie członków koła do wykonywania pracy na rzecz koła lub wniesienia ekwiwalentu.

 18. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Maz. dotyczącą wysokości składek członkowskich: ogólnozwiązkowej oraz na ochronę i zagospodarowanie wód.

 19. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2023 r. Upoważnienie  Zarządu Koła do wprowadzenia ewentualnych zmian w preliminarzu budżetowym oraz planie działania Koła.

 20. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła.

 21. Wolne wnioski.

 22. Zakończenie obrad.

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

ZARZĄD KOŁA


OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

Koło nr 9 w Błoniu

ZAWIADOMIENIE

 

w dniu 19.08.2022 r. o godz. 17.00 (w pierwszym terminie), o godz. 17.30 (w drugim terminie) odbędzie się w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1b

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA PZW

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, powołanie Prezydium.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad – na podstawie projektów opracowanych przez zarząd.
 3. Wybór Komisji: mandatowej, skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków.
 4. Wystąpienie przewodniczącego komisji mandatowej - stwierdza prawomocność Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła.
 5. Wystąpienie przewodniczącego komisji wyborczej - lista kandydatów zaproponowana przez uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła
 6. Wybór Prezesa Koła
 7. Ogłoszenie wyników wyborów. Protokół komisji skrutacyjnej.
 8. Wolne wnioski.
 9. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwały
 10. Zakończenie obrad.

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU KOŁA\

ZARZĄD KOŁA


TOWARZYSKIE ZAWODY O PUCHAR ZARZĄDU KOŁA

W dniu 24.04.2022 r. na wodzie „Nowa - Babska” odbyły się Towarzyskie Zawody Spławikowo – Gruntowe o Puchar Zarządu . Zawody odbyły się w jednej 4 godzinnej turze. Pomimo wczesnej pory  w niedzielę o 7.00, na starcie zjawiło się 23 zawodników. Zawody rozpoczęły się o godz. 9.00.

Rywalizację po 4 godzinnym wędkowaniu wygrał kol. Mirosław Myszak, kolejne miejsca zajęli: 2. kol. Przemysław Skierczyński, 3. kol. Rafał Kiełbowicz, 4. kol. Piotr Bartczak, 5. kol. Bogdan Recielski, 6. kol. Artur Nowotka. Sędzią głównym zawodów był kol. Marcin Góralczyk.

Puchary, dyplomy oraz nagrody zwycięzcom wręczył sędzia główny. Po zawodach na wszystkich uczestników czekał gorący posiłek.

Dziękuję kolegom organizatorom za przygotowanie akwenu do zawodów, a uczestnikom za wspólnie spędzoną niedzielę. Dziękujemy za liczne przybycie na zawody i oby taka frekwencja utrzymywała się na kolejnych. Przypomnijmy, że rano był jeszcze szron na szybach samochodowych a gdy kończyliśmy zawody temperatura sięgała blisko 20 stopni.

Zapraszamy do udziału w następnych zawodach organizowanych przez Zarząd Koła Nr 9 w Błoniu.W spławiku niepokonani od 2018 roku!!!

Tegoroczne Spławikowe Mistrzostwa Okręgu rozegrały się pod dyktando wędkarzy z Koła nr 9 OM PZW w Błoniu. Po dwóch latach przerwy spowodowanej epidemią Covid – 19  i wyeliminowaniu ze składu drużyny kobiety,  ekipa  nasza była przygotowana  na te zmagania, które odbyły się w ubiegły weekend tj. 9 – 10 kwietnia na Kanale Królewskim w m. Kobiałka. Błońskie  Koło PZW przystępowało do tych zawodów w roli faworyta, oraz obrońcy tytułu  i nie zawiodło.

Nasza taktyka opierała się na łowieniu uklejek oraz doławianiu średnich ryb z tyczki. W sektorach seniorskich, czyli tam gdzie było trudniej o ryby, używaliśmy również metody odległościowej. Pierwszego dnia wygraliśmy drużynowo, mając 12 punktów. Nasz niepokonany w tych Mistrzostwach Kuba złowił 170 uklejek i 50 ryb z tyczki, w tym kilka pięknych płoci. Drugi dzień był trudniejszy, a ryby żerowały bardziej chimerycznie, ze względu na przymrozek w nocy. Tego dnia do naszych siatek trafiały różne gatunki ryb. Od małych uklejek po naprawdę duże leszcze. Ponownie wygraliśmy drużynowo. Kuba, przyczynił się do tego, wygrywając swój sektor w kategorii młodzieży. Tego dnia złowił mnóstwo uklejek, a także dwa leszczyki, kilka płotek, okoni i wzdręg.

Po dwóch dniach rywalizacji wygrywamy klasyfikację drużynową (3 seniorów, u-25, u-20, u-15) i zostajemy mistrzami Okręgu Mazowieckiego na rok 2022. Wygrywamy również klasyfikację seniorską (3 seniorów).

W kategorii seniorów Bartek Krzyżak zajął 6 miejsce, Mateusz Łapacz 7, a Mateusz Bobowski 10. W tej kategorii startowali również Artur Kulka, Sebastian Rybiński, Sebastian Góźdź, a także Agnieszka Owczarczuk i Magdalena Jasińska. Wszyscy nasi reprezentanci również zajęli wysokie miejsca.

W kategorii młodzieży Jakub Pamięta został Mistrzem Okręgu.

W kategorii juniorów Kacper Wróblewski zajął 6 miejsce, a Radosław Fabisiak 7 miejsce.

W kategorii kadetów 8 miejsce zajął Wojciech Kostrzewa.

Podziękowania dla właściciela firmy Eco System Eugeniusza Warcholińskiego  za dostarczone ziemie oraz gliny wędkarskie!!!


Następna strona >


Odwiedziło nas gości.